Diecezja drohiczyńska

Biskup Piotr Sawczuk wizytował parafię Matki Bożej Częstochowskiej w Kątach. Była to ostatnia wizytacja w dekanacie łochowskim

07
lis 2023

Uroczysty ingres biskupa do świątyni odbył się w niedzielę, 5 listopada nie tylko przy udziale kapłanów, służby liturgicznej, sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach, ale również w towarzystwie błogosławionych. W progu świątyni miejscowy proboszcz ks. Artur Płachno podał biskupowi do ucałowania relikwie bł. Jerzego Popiełuszki. Natomiast procesja wejścia była jednocześnie wprowadzeniem relikwii bł. Ignacego Kłopotowskiego. Wniosły je jego duchowe córki – Siostry Loretanki. Relikwie zostały umieszczone w specjalnie przygotowanym miejscu obok relikwii św. Jana Pawła II.

Przedstawicielka wspólnoty parafialnej powitała biskupa prosząc jednocześnie o umocnienie słowem Bożym oraz pasterskim błogosławieństwem. Na ręce Jolanty Wasikowskiej biskup przekazał dyplom uznania dla całej rodziny państwa Wasikowskich. Śp. Waldemar Wasikowski jako przedstawiciel Regionu Mazowsze wchodził w skład delegacji NZZ „Solidarność”, która w listopadzie 2001 roku z rąk Marianny Popiełuszki otrzymała podziękowanie za udzielone wsparcie. Matka bł. Jerzego przekazała wówczas zdjęcie Syna wraz z jego kroplą krwi. Relikwie zostały umieszczone w relikwiarzu ufundowanym przez rodzinę Wasikowskich i przekazane do kościoła parafialnego w Kątach jeszcze za życia śp. Waldemara. Wizytacja biskupa była dobrą okazją, by za ten dar podziękować.

Ks. Artur Płachno przedstawił sprawozdanie z działalności parafii zarówno na polu duszpasterskim, jak i gospodarczym. Podczas Eucharystii biskup modlił się w intencji wszystkich parafian wypraszając im potrzebne łaski. W homilii nawiązał do Liturgii Słowa. W odczytywanym fragmencie Ewangelii Jezus wypomniał faryzeuszom i uczonym w Piśmie ich obłudę. „Czasy się zmieniają, a ludzi o faryzejskiej postawie ciągle jest sporo. Charakteryzują się nieszczerym podejściem, nadętą pychą i skupieniem na sprawach zewnętrznych. To tak, jakby ktoś zachwycał się ramą, a nie zwrócił uwagi na obraz. Jezus pokazuje faryzejską fałszywość, obłudę i małostkowość. Trzeba jednak powiedzieć, że wszyscy mamy zwichniętą naturę, zło ma do nas łatwy dostęp i zamiast szukania prawdy, zamiast życia w prawdzie, często zadowalamy się jej pozorami” – powiedział biskup. Przypomniał również najważniejsze wydarzania z ponad stuletniej historii parafii. Zwrócił także uwagę na dokonania św. Jana Pawła II, bł. Ignacego Kłopotowskiego oraz bł. Jerzego Popiełuszki.

Na zakończenie Mszy św. z racji na pierwszą niedzielę miesiąca miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu. Biskup spotkał się również z Kołami Żywego Różańca, służbą liturgiczną oraz osobami zaangażowanymi w pomoc na parafii, w tym ze strażakami. Natomiast na plebanii odbyło się spotkanie z Radą Parafialną.

Na zakończenie drugiej Mszy św. dziekan dekanatu łochowskiego ks. kan. Józef Poskrobko podziękował biskupowi za wszystkie wizytacje, jakie w ostatnim czasie dokonały się w parafiach dekanatu.

Z racji na trwający czas szczególnej modlitwy za zmarłych z kościoła wyruszyła procesja na cmentarz parafialny, podczas której na różańcu wypraszano dar życia wiecznego dla tych, którzy już odeszli. Biskup wyraził wdzięczność za dbałość o cmentarz. Jest ona wyrazem wiary w życie wieczne.

Podczas wizytacji obecne były siostry Loretanki. Ich przedstawicielka s. Klara Bielecka przed każdą Mszą św. przybliżała wiernym postać bł. Ignacego Kłopotowskiego. Stanowiło to duchowe przygotowanie do przyjęcia relikwii.

Parafia w Kątach została erygowana 28 września 1919 roku. Obecnie liczy nieco ponad 500 mieszkańców. Oprócz Kątów do parafii należą: Bednarze, Jugi, Kupce, Maksymilianów oraz Sekłak.


tekst – ks. Marcin Gołębiewski
zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski, ks. Marcin Szymanik

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.