Garwolin

Siódmy dzień Misji Ewangelizacyjnych w Samogoszczy

05
mar 2023

W centrum siódmego dnia Misji Ewangelizacyjnych byli bł. Męczennicy z Pratulina i Matka Boża Kodeńska, którzy przybyli do Samogoszczy w świętych znakach relikwii i kopii cudownego obrazu.

Przed główną mszą świętą, ks. Jarosław Oponowicz opowiedział zgromadzonym o obrazie MB Kodeńskiej, znaczeniu kolorystyki, symbolice zmienionych proporcji (postać Maryi jest wydłużona, co ma wskazywać na jej uduchowienie). Misjonarz przypomniał także bł. Męczenników Podlaskich, zauważając, że ich wiara wciąż żyje we współczesnych mieszkańcach tamtych terenów. Apelował o to, by nie godzić się na zniewagi kierowane w stronę Kościoła, ale by go bronić, inspirując się odwagą męczenników, którzy mieli świadomość, w obronie czego stają.

Około godziny 16.00 wierni na czele z księdzem proboszczem, biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej Grzegorzem Suchodolskim, misjonarzami, księdzem dziekanem i pozostałymi kapłanami wyruszyli do kapliczki przy drodze 801, gdzie powitano znaki, przybyłe pod eskortą OSP Podłęż. W uroczystej procesji wprowadzono Matkę Bożą i bł. Męczenników do parafialnego kościoła, gdzie zostali powitani przez ks. proboszcza i świeckich, reprezentowanych przez jedną z rodzin. Bezpośrednio przed mszą odmówiono litanię do Matki Bożej Kodeńskiej.

Sobotniej mszy świętej przewodniczył bp Grzegorz Suchodolski, a koncelebrowali ją: proboszcz parafii ks. Bogusław Filipiuk, ks. kan. Henryk Demiańczuk i misjonarz, ks. Jarosław Oponowicz. W homilii biskup Suchodolski przypomniał, że misyjne rekolekcje rozpoczęły się od poznania Bożej miłości i swojego grzechu. Biskup mówił o tym, że Bóg przez sakramenty, szczególnie spowiedź, pokazuje, że kocha nas zawsze, nigdy z nas nie rezygnuje i stał się człowiekiem po to, by swoją mocą uzdalniać nas do coraz pełniejszego upodabniania się do Niego. Misje mają nam pomagać przyjmować Boże dary.

Nawiązując do hasła tegorocznego programu duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, bp Suchodolski zwrócił uwagę, że oprócz zewnętrznych problemów współczesnych ludzi atakuje też szatan, któremu zależy nam obrzydzeniu Kościoła. Kościół jest drogą zbawienia, dlatego złemu duchowi zależy na tym, żebyśmy stracili do niego zaufanie. Kaznodzieja skłaniał do refleksji, jakimi członkami Kościoła chcemy być – obcymi, patrzącymi z boku, czy pełnoprawnymi, którzy biorą za niego odpowiedzialność?

Biskup docenił liczny udział w misjach, ale też przestrzegał, że po tej duchowej uczcie szatan zaatakuje ze zwielokrotnioną siłą, by odzyskać to, co stracił. Hierarcha przypominał, że z diabłem człowiek może wygrać wtedy, gdy nie polega na sobie, ale na wzór Maryi oddaje się do dyspozycji Bogu.

Wierni przynieśli na mszę obrazy do poświęcenia, z przyklejonymi do nich postanowieniami misyjnymi. Biskup Grzegorz zwrócił uwagę, że to właśnie ta druga strona obrazu jest najistotniejsza – zachęcał do podejmowania odważnych postanowień, bez lęku o to, że w swojej słabości im nie podołamy. - To nie o twoją siłę chodzi, tak jak w Pratulinie nie chodziło o siłę Wincentego Lewoniuka i jego towarzyszy - mówił.

Kaznodzieja apelował, by brać wzór z Męczenników Podlaskich i nie rozmieniać wiary na drobne. By zastanowić się nad tym, jak przeżywamy swoją wiarę, jak wygląda nasza modlitwa, formacja, zaangażowanie we wspólnotę Kościoła.

Zachęcał do podejmowania modlitwy różańcowej, szczególnie za tych, których serca oddaliły się od Kościoła. Zwracał uwagę na siłę zjednoczenia w modlitwie i zwracając się do mężczyzn, proponował założenie męskiego koła różańcowego lub parafialnego oddziału Bractwa Strażników Kościoła.

Na zakończenie bp Grzegorz Suchodolski obiecał modlitwę za „drugą stronę” każdego z nas, tę, w której wciąż zwyciężają nasze słabości i zalecał, by jak polecała Maryja w Kanie Galilejskiej, robić wszystko, cokolwiek powie Jezus.

Po mszy świętej o. Władysław Poddębniak OMI z Kodnia przybliżył wiernym historię obrazu MB Kodeńskiej i poinformował o zaplanowanych na sierpień uroczystościach związanych z 300-leciem koronacji tego wizerunku. Opowiedział też o szkaplerzu oblackim, który ma swoje źródło w objawieniach francuskiej mistyczki, Estelli Faguette. Szkaplerz ten przyjęło dziś ok. 30 parafian.

O godzinie 19.00 rozpoczęło się czuwanie, w czasie którego najpierw indywidualnie w ciszy, a później prowadzeni przez ks. dr. Jarosława Oponowicza, za wstawiennictwem Maryi Kodeńskiej i bł. Męczenników, wierni prosili Boga Ojca o łaski potrzebne nam samym, rodzinie parafialnej i całej wspólnocie Kościoła.

O godzinie 20.00 ks. dr Mateusz Czubak odprawił ostatnią mszę świętą, którą zakończył Apel.Auto: Alicja Kościesza

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.