Ryki

Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Ryk

Kultura Czw. 22.02.2024 13:19:56
22
lut 2024

21 lutego w Sali Pałacowej w Rykach odbyło się spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Ryk. Podczas wydarzenia przewodnicząca Hanna Witek przedstawiła sprawozdanie z działalności stowarzyszenia z roku ubiegłego, a także omówiła dalsze plany działania TPR.

Następnie miał miejsce wykład Piotra Glądały – Wiceprezesa Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego pt. „Genealogia rodzin pochodzenia chłopskiego – wybrane aspekty”. Prelekcja dostarczyła zebranym ciekawych informacji, które z pewnością będą użyteczne w dalszej pracy koła.

Spotkanie zgromadziło się wielu członków TPR, a grupa ta stale się powiększa.

źródło: mgck.ryki.pl

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.