Biała Podlaska

Biała Podlaska: Poświęcenie kaplicy w nowej parafii

18
mar 2023

W niedzielę, 19 marca podczas Eucharystii pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy odbędzie poświęcenie kaplicy w nowej parafii pw. bł. Stefana Wyszyńskiego w Białej Podlaskiej. Proboszczem parafii jest ks. Andrzej Ciok.

Jest to nowa parafia na terenie Białej Podlaskiej. Na mocy kanonu 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego, jak również statutu 717 i 718 II Synodu Diecezji Siedleckiej, Biskup Siedlecki erygował nową parafię pod wezwaniem bł. Stefana Wyszyńskiego w Białej Podlaskiej, z siedzibą przy ul. Aleksandra Wereszki 23. Parafia pw. bł. Stefana Wyszyńskiego od dnia erygowania należy do dekanatu Biała Podlaska Północ, posiada wszystkie prawa jak inne parafie w diecezji siedleckiej oraz podlegała wszystkim obowiązkom, jakie na nich ciążą.

Nowo powstała parafia korzysta z cmentarzy w Białej Podlaskiej: rzymskokatolickiego przy ul. Janowskiej oraz komunalnego przy ul. Cmentarnej, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie miasta Biała Podlaska.

Parafia jak na razie liczy ok. 3500 tysiąca wiernych, a jej obszar administrowania obejmuje:
– lewa strona ul. Janowskiej począwszy od granicy pomiędzy Miastem a Gminą Biała Podlaska od strony Cicibora Dużego do DK-2 oraz część Kolonii Francuskiej, które to tereny należały dotychczas do parafii p.w. św. Ojca Pio w Rakowiskach,
– terytorium obejmujące lewą stronę ul. Janowskiej od DK-2 do Ronda Żołnierzy Wyklętych, z ul. Jana III Sobieskiego oraz częścią ul. Podmiejskiej i Armii Krajowej, które zostaje wyłączone z parafii p.w. bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej,
– oraz terytorium wydzielone z parafii p.w. Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej wraz z wiernymi zamieszkującymi przy ulicach: Armii Krajowej (od strony Ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Francuskiej – po obu stronach), Aliny Fedorowicz (od Drogi Krajowej nr 2 do zbiegu z ul. Podmiejską), Aleksandra Wereszki, Stanisława Tessaro, Witolda Pileckiego, Czesława Wroczyńskiego, Augusta Fieldorfa (od ul. Czesława Wroczyńskiego do ul. Podmiejskiej), zamieszkujący lewą sh•onę przy ul. Podmiejskiej (od ul. Armii Krajowej do ronda Bialczanek), ul. Stefana Żeromskiego (od ronda Bialczanek w kierunku ul. Armii Krajowej – po obu stronach), Józefa Beka, Jakuba Bojki, Ignacego Solarza, Jana Glogera, Wincentego Witosa (od ul. Józefa Beka do ul. Francuskiej), Stanisław Osieckiego, Henryka Rewakowicza, Ireny Kosmowskiej, Józefa Grudzińskiego, Tomasza Nocznickiego (od strony ul. Stanisława Osieckiego do ul. Francuskiej), lewą stronę przy ul. Francuskiej (od ul. Armii Krajowej w kierunku północnym do granicy z Grabanowem) oraz Kolonię Francuską.

Proboszczem nowej parafii w diecezji siedleckiej został ks. Andrzej Ciok. Kapłan wcześniej  pełnił posługę wikariusza w parafiach: Parysów, Kotuń, Wola Uhruska, Przesmyki, Piszczac, św. Zygmunta Króla w Łosicach, Zbuczyn i św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej.ZOBACZ: Dekret utworzenia parafii pod wezwaniem bł. Stefana Wyszyńskiego w Białej Podlaskiej 


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Izabela Chajkaluk
+48.500106004

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook