Łuków

O pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom - w wieczornych audycjach Radia Podlasie, zrealizowanych we współpracy z MKRPA w Łukowie

Region Śr. 17.05.2023 15:22:16
17
maj 2023

We współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie na antenie Katolickiego Radia Podlasie powstały dwie audycje dotyczące problemów osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. Audycje zostały wyemitowane 20 kwietnia i 18 maja 2023 r. w wieczornym paśmie Katolickiego Radia Podlasie.

20 kwietnia tematem audycji były problemy osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków po zakończeniu terapii w placówce leczenia odwykowego w kontekście ich relacji z dziećmi. W Audycji Trzeźwiejących Alkoholików "Boże użycz nam pogody ducha" został poruszony temat przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez integrację społeczną takich osób a także temat dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Prowadzący audycję Lech Zakrzewski - instruktor terapii uzależnień, gościł w radiowym studiu mieszkańców Łukowa. Porozmawiał z rodzicami z problemem alkoholowym, którzy obecnie nie piją, o ich relacjach z dziećmi wcześniej i obecnie, o zachowaniach dzieci wcześniej i obecnie, oraz o problemach dzieci, których rodzice nadużywają alkoholu. Audycja została zrealizowana we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.

POSŁUCHAJ pierwszej z tego cyklu audycji - wyemitowanej 20 kwietnia br.

18 maja mowa była o pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom na przykładzie działalności Oddziału Leczenia Uzależnień w Łukowie. W czwartkowej Audycji Trzeźwiejących Alkoholików "Boże użycz nam pogody ducha" został poruszony temat pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom na przykładzie działalności Oddziału Leczenia Uzależnień w Łukowie i w opinii pracujących tam terapeutów. Prowadzący audycję Lech Zakrzewski - instruktor terapii uzależnień, będzie gościł w radiowym studiu m. in.: ordynatora Oddziału Leczenia Uzależnień w Łukowie dra Jerzego Kamińskiego – lekarza internistę, specjalistę psychoterapii uzależnień. Audycja została zrealizowana we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.

POSŁUCHAJ drugiej z tego cyklu audycji - wyemitowanej 18 maja br. 

--------------------------------------------------------


Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień w Łukowie ZOBACZ


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie na FB

POSŁUCHAJ ONLINE


1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Ważne sprawy Śr. 17.05.2023 18:08:31

Proszę o odpowiedź: 1. Kiedy w Łukowie pojawi sie terapia dla współuzależnionych - takich osób jest wiecej niż alkoholików? 2. Kiedy do indywidualnego planu terapii czy też wcześniej włączona zostanie terapia małżeńska? 3. Od kiedy poradnia będzie pracować równiez w godzinach popołudniowych, a nie tylko wtedy, gdy większość ludzi pracuje?