Biała Podlaska

Wiszniccy licealiści bezpieczni w sieci

Region Śr. 22.05.2024 13:18:18
22
maj 2024

Nauczyciele, rodzice i 174 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach wzięło udział w projekcie „Bezpieczni w sieci” organizowanym przez NASK-Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.

Agata Linkiewicz - nauczycielka koordynująca udział w projekcie uczestniczyła w szkoleniach i kursach e-learningowych oraz wykorzystała na lekcjach informatyki bezpłatną platformę z kursami i materiałami dla uczniów. Zarówno rodzice jak i nauczyciele przez dziennik elektroniczny otrzymywali materiały szkoleniowe z zakresu bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu, odpowiedniego reagowania w sytuacjach niepożądanych zdarzeń lub zachowań młodych ludzi w sieci.

Szkolny koordynator projektu przygotował także ankietę w wersji on-line skierowaną do nauczycieli i rodziców sprawdzającą ich wiedzę w tym zakresie. Wyniki zostały omówione zarówno z nauczycielami jak też rodzicami i czasami były zaskakujące.

Uczestnicy projektu zdobyli wiedzę na temat aktualnych zagrożeń w sieci m.in.: prywatności w sieci, cyberprzemocy, nielegalnych i szkodliwych treści, fałszywych informacji. Młodzież wisznickiego liceum pod kierunkiem koordynatora wykonała gazetkę szkolną z cyberzagrożeń, gdzie były zamieszczane materiały udostępnione w ramach projektu.

Przez udział w projekcie kształtowano postawy krytycznego podejścia do zamieszczanych w sieci informacji oraz promowano pozytywne zachowania wśród młodzieży. Procentowe postępy zrealizowanych kursów przez uczniów LO przedstawiają się następująco:

1. Klasa 1 c- 18 uczniów – 87%
2. Klasa 3 a- 12 uczniów – 86,9 %
3. Klasa 2 a – 20 uczniów – 85 %
4. Klasa 1 b- 24 uczniów – 84%
5. Klasa 1 a- 25 uczniów – 83 %
6. Klasa 1 d- 24 uczniów – 83%
7. Klasa 4 ab – 13 uczniów – 83 %
8. Klasa 3b – 19 uczniów – 79 %
9. Klasa 2b- 19 uczniów – 69%

Łączny wynik wszystkich uczniów biorących udział w projekcie to 81%. Każdy uczestnik projektu, który zaliczył co najmniej 6 kursów e-learningowych otrzyma zbiorczy certyfikat udziału w projekcie „Bezpieczni w sieci”. Certyfikaty można otrzymać także za pojedyncze ukończone na 80 % i więcej kursy.
Materiał: LO Wisznice

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.