Biała Podlaska

Zasłużeni dla Miasta Biała Podlaska

Region Pt. 30.09.2022 08:18:04
30
wrz 2022

Riad Haidar, Tadeusz Makaruk, prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz i Stanisław Polaczuk to tegoroczni laureaci tytułu Zasłużony dla Miasta Biała Podlaska. W tym roku uhonorowano także członków stowarzyszenia „Koło Bialczan”, które w tym roku obchodzi setną rocznicę istnienia.

Decyzją Rady Miasta Biała Podlaska w tym roku tytuł Zasłużonego dla Miasta Biała Podlaska przyznano czterem osobom. Wyróżnienie to otrzymali: doktor Riad Haidar, twórca oddziału Neonatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, który dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu udało się świetnie wyposażyć w nowoczesny sprzęt. Leczone są tam dzieci w kresie prenatalnym i noworodkowym; prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, były rektor i współtwórca dzisiejszej Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych w Białej Podlaskiej; Tadeusz Makaruk - trener lekkoatletów AZS AWF Biała Podlaska, znalazł się w Centralnej Radzie Trenerów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Stanisław Polaczuk wiceprzewodniczący Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego w Białej Podlaskiej.

Tytuł Zasłużony dla Miasta Biała Podlaska jest uhonorowaniem wieloletniego dorobku nominowanej osoby, w rozwój miasta i jego mieszkańców. A czym ten tytuł jest dla osób nominowanych?


Doktor Riad Haidar z racji pełnionych obowiązków posła na sejm RP nie mógł być obecny na uroczystej sesji Rady Miasta Biała Podlaska, swoją statuetkę odbierze w najbliższym czasie.

Odznaczenie otrzymali również członkowie Stowarzyszenia Koło Bialczan, które w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia. Koło Bialczan jest regionalnym stowarzyszeniem kultywującym zapoczątkowane działania przez poprzednich członków, zgodnie ze swoim statutem Stowarzyszenie zajmuje się m.in. pogłębianiem i propagowaniem wiedzy o ziemi bialskiej z uwzględnieniem jej rozwoju zarówno gospodarczego jak i kulturalnego w ujęciu historycznym, współczesnym a także perspektywicznym. Koło Bialczan zajmuje się gromadzeniem, katalogowaniem dorobku kulturalnego i historycznego, działając na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury oraz renowacji zabytków, grobów i pomników. Koło Bialczan stawia sobie za cel aktywizację jak najszerszych kręgów lokalnej społeczności w działaniach na rzecz miasta, województwa oraz kraju.

Na zakończenie uroczystej Sesji Rady Miasta Biała Podlaska, krótki recital zaprezentowała Zuzia Janik, wokalistka i stypendystka prezydenta Miasta Biała Podlaska.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Izabela Chajkaluk
+48.500106004

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.