Kraj

ZUS przekazuje kolejne wypłaty 14 emerytury

Region Śr. 20.09.2023 08:41:39
20
wrz 2023

20 i 25 września kolejni emeryci i renciści otrzymają czternastą emeryturę. W regionie w tych dniach dodatkowe świadczenie trafi do 67,1 tys. uprawnionych osób na kwotę 152,4 mln zł.

- W województwie podlaskim czternastą emeryturę do tej pory otrzymało 133 tys. emerytów i rencistów na kwotę 481,5 mln zł. W tym i następnym tygodniu czternastka trafi do kolejnej grupy uprawnionych. W środę pojawi się na kontach tych osób, których termin płatności świadczenia podstawowego jak np. emerytury, renty przypada na 20. dzień miesiąca, a w kolejny poniedziałek na 25. dzień miesiąca . W sumie do 25 września oddziały ZUS w Białymstoku wypłaci ponad 200,7 tys. czternastek na kwotę 462,3 mln zł - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

Przygotowywane są ostatnie wypłaty. ZUS zrealizuje je pod koniec września. Otrzymają je osobom, pobierającym zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za wrzesień przypada na 1 października.

Czternastki przyznawane są z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Wypłacane są osobom, które na 31 sierpnia miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych np. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy świadczenia rodzicielskiego Mama 4 plus. Czternastki nie otrzymają osoby, które pobierają swoje świadczenie przekraczające kwotę 5500 zł brutto lub prawo do emerytury czy renty było zawieszone np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Nie każdy otrzyma czternastkę w pełnej wysokości tj. 2650 zł brutto. Osoby, których świadczenie podstawowe będzie wyższe niż 2900 zł brutto, czternastkę będą mieć zmniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, przy czym, jeśli czternastka będzie niższa niż 50 zł brutto, to nie zostanie wypłacona. Na przykład senior z emeryturą w kwocie 3200 zł brutto otrzyma dodatkowe świadczenie niższe o 300 zł, a więc 2350 zł brutto. Natomiast emeryt ze świadczeniem powyżej 5500 zł brutto czternastki już nie otrzyma.

Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Czternastka będzie wolna od innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla osób niesamodzielnych.

Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa podlaskiego

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
ktoś mnie oszukał Sob. 23.09.2023 08:37:39

Kaczyński mówił, że dla tych co pobierają świadczenie poniżej 2 900 zł 14 -tka netto wyniesie 2 200 zl. Moja emerytura to niespełna 2 500 zł więc powinnam dostać pełne 2 200 czternastki, a dostałam 2098 zł. Kto kłamie?