Kwadrans o wsi i rolnictwie z 30 marca 2023 r.

Rolnicy Czw. 30.03.2023 12:52:41
30
mar 2023

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kontynuuje działalność Agencji Nieruchomości Rolnych, następczyni Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP). KOWR uwzględnienia przy tym regulacje zawarte w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Instytucja stawia na długoletnią dzierżawę gruntów rolnych przez rolników, a nie na ich sprzedaż. Cześć gruntów jednak sprzedaje, ale również przekazuje na cele publiczne.

O zagospodarowaniu państwowych gruntów Andrzej Ilczuk rozmawiał z Waldemarem Humięckim dyrektorem generalnym KOWR. Od 1992 roku, do końca listopada 2021 r. przejęto do Zasobu WRSP ponad 4,7 mln ha gruntów. Obecnie w Zasobie znajduje się ok. 1 300 000 ha. Polskie Państwo Instytucja stawia na długoletnią dzierżawę a nie na sprzedaż ziemi dla rolników. Rząd chce utrzymywać pewien zasób ziemi państwowej. Dzierżawa jest dla rolnika korzystna, bowiem może on uprawiać ziemię ponosząc tylko koszt czynszu dzierżawnego, a nie wydając pieniędzy na zakup ziemi. Długoletnia umowa na dzierżawę zawierane są po wygraniu przez rolnika przetargu.

Waldemar Humięcki przypomniał, że czynsz dzierżawny ustalany jest na podstawie obliczeń Instytutu Ekonomiki Rolnictwa. Ustalił on średnie czynsze dzierżawne dla poszczególnych okręgów podatkowych, zależne od klasy gleby i jej zdolności plonotwórczej. Im niższa bonitacja gleby, tym niższy czynsz dzierżawny. Grunty w ZWRSP przekazywane są również samorządom. Można to zrobić wtedy, jeśli dany grunt w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony na cel publiczny, np. budowę szkoły czy placówki służby zdrowia. Samorząd ma 10 lat na wykorzystanie otrzymanego grunty zgodnie z celem. Jeśli tego nie zrobi, musi albo zwróci grunt do Zasobu państwa, albo wpłacić jego równowartość. Grunty z Zasobu są również sprzedawane.

Informacje o gospodarowaniu Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdziemy na stronie internetowej KOWR. Tam również publikowane są informacje o przetargach na dzierżawę lub zakup gruntów.

International Food & Drink Event

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował polskie stoisko narodowe podczas odbywających się w ubiegłym tygodniu w Londynie międzynarodowych targów International Food & Drink Event. Jest to największe wydarzenie z branży spożywczej w Wielkiej Brytanii, skupiające ponad 1 500 wystawców z całego świata. KOWR, zgodnie ze strategią określoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach realizacji działań promujących polskie artykuły rolno-spożywcze na rynkach zagranicznych, już po raz drugi zorganizował na targach IFE London polskie stoisko pod hasłem „Poland tastes good”. Rynek brytyjski, pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, pozostaje ważnym kierunkiem dla polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

KOWR na Europejskim Forum Rolniczym


Również w ubiegłym tygodniu w Centrum Wystawienniczo–Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce pod Rzeszowem odbyło się Europejskie Forum Rolnicze. Były to spotkania i dyskusje z przedstawicielami polskiej oraz międzynarodowej polityki. To również okazja zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami i narzędziami dedykowanymi podnoszeniu jakości produkcji rolnej, innowacjom w rolnictwie oraz wymianie handlowej na rynku rolno-spożywczym.

Forum w tym roku zgromadziło wielu rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych, którzy podczas zaplanowanych debat i paneli eksperckich mieli możliwość do dyskusji o wsi i rolnictwie.
Kupuj polskie!

Wkrótce zaczniemy kulinarne przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Dyrektor Generalny KOWR Waldemar Humięcki zachęca do kupowania polskich produktów i w ten sposób wspierania rodzimych wytwórców oraz gospodarki. Dyrektor Humięcki podkreślił, że jest to wyraz patriotyzmu gospodarczego. Polskie produkty żywnościowe oznaczone m.in. znakiem Produkt Polski. POSŁUCHAJ
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Andrzej Ilczuk
+48.502173757

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.