Partnerstwo Południowo – Wschodniego obszaru województwa podlaskiego

Wieści Podlaskie Wt. 18.05.2021 15:47:00
18
maj 2021

Zachęcenie do współpracy pomiędzy gminami i powiatami oraz jej wzmocnienie, to cel utworzenia centrum doradczego. Pomoże ono przygotować Strategię Terytorialną wraz z pakietem projektów kluczowych dla Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia. Umowę o zawiązaniu porozumienia na taki cel podpisali w poniedziałek (17 maja) Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa, Marek Malinowski, członek zarządu województwa oraz starostowie powiatów – bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) realizuje projekt Pilotaż-Centrum Wsparcia Doradczego, którego celem jest zainicjowanie i wzmocnienie już istniejącej współpracy z samorządami, a także przetestowanie procesu planowania strategicznego i projektowego w partnerstwach. W pilotażu Centrum Wsparcia MFiPR, do tej pory uczestniczyły trzy partnerstwa z Podlaskiego: „Ziemia Wysokomazowiecka”, „Wiele gmin – jeden cel” i Porozumienie Terytorialne „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny”.

Dla czwartego, z zawiązanych w regionie partnerstw, czyli Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, samorząd województwa utworzy teraz oddzielne centrum doradcze, które pomoże przygotować mu strategię terytorialną wraz z pakietem projektów kluczowych.

- Trzy powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki wspólnie przygotują strategię, która będzie pomagała rozwijać tę cześć województwa podlaskiego – zaznaczył podczas spotkania wicemarszałek Stanisław Derehajło.

- Podpisane Partnerstwo, będzie krokiem milowym ku szybszemu rozwojowi tej części regionu. Będziemy, jako samorząd województwa, wspierać to partnerstwo. Szczególnie, że potrzeb m.in. związanych z infrastrukturą jest bardzo dużo i trzeba wypracować wspólnie dobre rozwiązania – dodał z kolei Marek Malinowski.

Dzięki temu przedsięwzięciu eksperci będą doradzać gminom i powiatom jak właściwie przygotować strategie i projekty do realizacji dla południowo-wschodniej części regionu. Wszystko po to, aby wydobyć ich potencjał tak, aby lepiej i efektywniej planowały swój rozwój.

- Samorząd województwa w swojej strategii wpisał subregion bielski jako istotny ośrodek wzrostu i to Porozumienie traktuję jako kolejny krok do urzeczywistnienia subregionu bielskiego. - Mamy takie aspiracje, aby rozwijać się w takim tempie jak subregion łomżyński lub suwalski – podkreślał Jerzy Snarski, starosta bielski.

Będzie to podobny projekt, jak ten, który przygotowało MFiPR, tyle że w mniejszej, bo regionalnej, skali.
- Partnerstwo Południowo-Wschodnie Podlasia powstało z inicjatywy samorządów, które podpisały list intencyjny – było to aż 31 samorządów. Zależy nam aby faktycznie nasz teren zyskał na realizacji tych kluczowych projektów i przede wszystkim aby odczuli to mieszkańcy – powiedział Andrzej Skiepko, starosta hajnowski.

Partnerstwo to obejmie: Powiat Hajnowski, Gmina Miejska Hajnówka, Gmina Hajnówka, Gmina Kleszcze, Gmina Białowieża, Gmina Dubicze Cerkiewne, Gmina Czyże, Gmina Czeremcha, Gmina Narew, Gmina Narewka, Gmina Michałowo, Gmina Gródek, Powiat Bielski, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Brańsk, Miasto Bielsk Podlaski, Miasto Brańsk, Gmina Boćki, Gmina Orla, Gmina Wyszki, Gmina Rudka, Gmina Drohiczyn, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Miasto Siemiatycze, Gmina Siemiatycze, Gmina Mielnik, Gmina Nurzec-Stacja, Gmina Dziadkowice, Gmina Milejczyce, Gmina Grodzisk.

Doradztwo w zakresie przygotowania Strategii Terytorialnej wraz pakietem projektów kluczowych dla obszaru „Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia” finansowane będzie z budżetu województwa. Szacuje się, że koszt utworzenia takiego centrum doradczego może sięgać około 140 tys. zł.

Źródło: Województwo Podlaskie
Foto: Kamil Timoszuk /UMWP
Oprac.: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
[MSz]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.