Garwolin

Żelechów: z myślą o osobach niepełnosprawnych

Region Wt. 21.03.2023 08:02:53
21
mar 2023

Samorząd gminy będzie kontynuował w tym roku realizację kilku programów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz seniorów, na co pozyskano środki pozabudżetowe z instytucji rządowych. To forma pomocy na rzecz poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w ich środowisku społecznym.

Na realizację 3 programów gmina pozyskała ze środków rządowych blisko 170 tys. zł. Jednym z nich jest program „opieka wytchnieniowa”, który ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

- Jesienią ub. roku M-GOPS ogłosił nabór do programu, w trakcie którego zgłosiło się siedmioro opiekunów osób niepełnosprawnych. Na realizację tegorocznej edycji programu otrzymaliśmy środki z ministerstwa rodziny i polityki społecznej w wysokości 65 660 zł. W ramach przyznanych środków, w tym roku zostanie zapewnionych 230 godz. opieki wytchnieniowej na osobę dla opiekunów osób niepełnosprawnych – mówi burmistrz Łukasz Bogusz.

Program „Wspieraj Seniora” skierowany jest do osób 65+, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu. Program finansuje teleopiekę, czyli „opaski bezpieczeństwa” dla seniorów. - W tym roku opieką zostanie objętych 10 osób. Na realizację otrzymaliśmy 4 560 zł, a wkład własny gminy to 1 140 zł – uzupełnia burmistrz.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie.

- Na realizację tego programu w br. otrzymaliśmy środki w wysokości 99 717 zł. Objętych będzie nim 5 osób, które jesienią ub. roku zgłosiły chęć udziału w programie. Dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną przyznano 466 godz. opieki asystenta na osobę, zaś dla osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności 398 godz. opieki asystenta na osobę – informuje burmistrz Bogusz.

M-GOPS realizuje też rządowy program „Posiłek w domu i szkole”, który zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z burmistrzem Łukaszem Boguszem


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.