Misje

6 stycznia - Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom

Kościół Śr. 03.01.2024 16:21:25
03
sty 2024

Na uroczystość Objawienia Pańskiego, która w Polsce jest obchodzona jako Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom, bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji opublikował specjalny Komunikat, w którym zachęca wiernych Kościoła w Polsce do współpracy misyjnej.

Pisze w nim: „Wracając do Ojca, Chrystus Pan powierzył Kościołowi mandat misyjny: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,18-20). I dziś aż po krańce ziemi trwa działalność misyjna Kościoła, która potrzebującym niesie orędzie Dobrej Nowiny. Dlatego w tym duchu przeżywamy Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom, pod hasłem: „W Kościele jesteśmy misjonarzami”.

Jak ukazuje to historia Kościoła, mandat misyjny przez wieki wiernie wypełniają misjonarze duchowni i świeccy, którzy głoszą Ewangelię ludziom wszystkich kultur, narodów i języków. Zaś mandat misyjny każdego chrześcijanina wynika z zobowiązań chrzcielnych oraz obdarowania darami Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Łaska chrztu świętego uzdalnia ochrzczonego, by wiarę umacniać, nią żyć i dzielić się z innymi. Przyjmując sakrament bierzmowania otrzymujemy kolejne zadanie by jej strzec, bronić i dawać świadectwo wiary, najpierw we własnym środowisku, a potem wokół siebie. Jak kiedyś do apostołów, tak dzisiaj Jezus mówi nam: „Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,14-16). Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie. Taki misyjny wymiar ma każda Eucharystia, gdyż jest posłaniem uczniów Chrystusa do współczesnego świata ze świadectwem wiary i miłości. Jej ostatnie wezwanie jest zaproszeniem do apostolstwa i podjęcia odpowiedzialności za Kościół”.

Bp Jan Piotrowski prosi o modlitwę w intencji misjonarzy i powołań misyjnych z Polski. Podkreśla wspaniały trud misjonarzy i apeluje o zaangażowanie misyjne, zwłaszcza dzieci i młodzieży. „Misjonarze prowadzą działalność charytatywną, edukacyjną i medyczną, stając się znakiem nadziei dla opuszczonych, sierot, starców, bezdomnych i wykluczonych. By prowadzić wspaniałe dzieła ewangelizacyjne potrzebują naszej pomocy duchowej i materialnej. Wszyscy możemy im pomóc świadczyć o Chrystusie. Dzisiaj, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski zebrane we wszystkich parafiach ofiary są przeznaczone na Krajowy Fundusz Misyjny. Z tego funduszu utrzymuje się również Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie obecnie 15 osób przygotowuje się do posługi misyjnej. Mamy wśród nich 10 kapłanów diecezjalnych, 2 kapłanów zakonnych, 1 siostrę zakonną i 2 osoby świeckie.

Objawienie Pańskie jest też patronalnym świętem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Na całym świecie tego dnia dzieci należące do tego Dzieła łączą się w modlitwie i stają się kolędnikami misyjnymi. Dziękują one za zebrane w czasie kolędowania ofiary, które w tym roku przekażą je swoim rówieśnikom z Kolumbii i innym dzieciom z krajów misyjnych”.


0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.