Łuków

Misje Ewangelizacyjne w parafii Świętego Brata Alberta w Łukowie

06
maj 2023

Już w niedzielę, 7 maja w parafii Świętego Brata Alberta w Łukowie rozpoczną się Misje Ewangelizacyjne. Ośmiodniowe uroczystości zainauguruje symboliczne przekazanie kluczy do parafii, Ewangelii i stuły. Misje poprowadzą ksiądz Jacek Sereda i ksiądz Andrzej Sochal.

Misje to ten szczególny czas w życiu parafii, kiedy chcemy wrócić do źródeł wiary, by poprzez modlitwę, słuchanie Bożego Słowa i czerpanie z mocy sakramentów dać się poprowadzić Bogu. On pragnie naszego szczęścia. Codzienność i zabieganie wokół tysiąca spraw, odbierają nam zdrowe i mądre widzenie siebie, życia, świata i ludzi. Gdy jesteśmy pochłonięci mnóstwem obowiązków to wtedy wartości i sprawy ważne są traktowane i przeżywane jako drugorzędne, a sprawy nieistotne wydają nam się pilne i konieczne. Misje pomagają spojrzeć oczami Boga na nasze życie z wielką troską i życzliwością, by poczuć się dziećmi Boga. Przyjdź, posłuchaj, pozwól Duchowi Świętemu działać.

DZIEŃ PIERWSZY - NIEDZIELA - 7 MAJA
TEMAT: JESTEŚ CHCIANY I KOCHANY PRZEZ BOG
A

7.00 - Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych (błogosławieństwo misjonarza i symboliczne przekazanie kluczy, Ewangelii oraz stuły)
9.00 - Msza św. z nauką misyjną
10.30 - Msza św. z nauką misyjną
12.00 - Msza św. z nauką misyjną
17. 30 - Różaniec św. i nabożeństwo majowe
18.00 - Msza św. z nauką misyjną
Wprowadzenie w dzień następny: Dzień symbolicznego zerwania z tym co pogańskie i bałwochwalcze oraz uwalniająca modlitwa egzorcyzmu.

DZIEŃ DRUGI - PONIEDZIAŁEK - 8 MAJA

TEMAT: CZUWAJCIE, GDYŻ NOSICIE SKARB WIARY W NACZYNIACH GLINIANYCH


8.45 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
9.00 - Liturgia z katechezą misyjną oraz uroczyste wyrzeczenie się zła
16.00 - Liturgia z katechezą misyjną oraz uroczyste wyrzeczenie się zła
18. 30 - Różaniec św. i nabożeństwo majowe
19.00 - Liturgia z katechezą misyjną oraz uroczyste wyrzeczenie się zła.

Apel Jasnogórski

Wprowadzenie w dzień następny: Dzień pojednania. Jeśli możesz i zdrowie na to pozwoli podejmij post o chlebie i wodzie w intencji nawrócenia parafii. Klęknij z całą rodziną do pacierza, na koniec podajcie sobie dłonie i przeproście się wzajemnie. Jeśli gniewasz się z kimś od lat to jest właśnie czas, gdy Bóg pomoże Ci przebaczyć.

DZIEŃ TRZECI - WTOREK – 9 MAJA

TEMAT: IDŹ I NIE GRZESZ WIĘCEJ. DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ


8.45 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
9.00 - Uroczysta celebracja sakramentu pokuty i pojednania poprzedzona katechezą misyjną oraz modlitwa przebłagalna za grzechy
16.00 - Uroczysta celebracja sakramentu pokuty i pojednania poprzedzona katechezą misyjną oraz modlitwa przebłagalna za grzechy
18.30 - Różaniec św. i nabożeństwo majowe
19.00 - Uroczysta celebracja sakramentu pokuty i pojednania poprzedzona katechezą misyjną oraz modlitwa przebłagalna za grzechy.

Wprowadzenie w dzień następny: Przygotuj krzyżyk lub medalik dla siebie oraz najbliższych, który jutro zostanie uroczyście
nałożony w kościele.

DZIEŃ CZWARTY - ŚRODA– 10 MAJA

TEMAT: PAN MÓJ I BÓG MÓJ, PRZYJĘCIE JEZUSA CHRYSTUSA JAKO PANA I ZBAWICIELA.

DZIEŃ CAŁODZIENNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU


8.45 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
9.00 - Eucharystia z obrzędem przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Pana i Zbawiciela. Poświęcenie krzyżyków
i medalików i włożenie ich przez kapłana
10.30 - 16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
16.00 - Eucharystia z obrzędem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela. Poświęcenie krzyżyków i medalików i włożenie ich przez kapłana
18.30 - Różaniec św. i nabożeństwo majowe
19.00 - Eucharystia z obrzędem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela. Poświęcenie krzyżyków i medalików i włożenie ich przez kapłana.

Apel Jasnogórski

Wprowadzenie w dzień następny: Przygotuj Pismo św. i wraz z najbliższymi zabierz je jutro do kościoła.

DZIEŃ PIĄTY - CZWARTEK – 11 MAJA
TEMAT: NOWE ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM.


8.45 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
9. 00 - Eucharystia z obrzędem wręczenia Pisma św.
16.00 - Eucharystia z obrzędem wręczenia Pisma św.
18.30 - Różaniec św. i nabożeństwo majowe
19.00 - Eucharystia z obrzędem wręczenia Pisma św. Modlitwa o wylanie Ducha Świętego.

Apel Jasnogórski

Wprowadzenie w dzień następny: Zatroszcz się o osoby chore i niedołężne. Jeśli jest taka możliwość, przywieź je jutro do kościoła.

DZIEŃ SZÓSTY - PIĄTEK – 12 MAJA
TEMAT: W KRZYŻU ZBAWIENIA, W KRZYŻU MIŁOŚCI NAUK
A.

8.45 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
9.00 - Eucharystia z obrzędem namaszczenia chorych.
Po niej odwiedziny chorych w domach
16.00 - Eucharystia z nauką misyjną
18.30 - Różaniec św. i nabożeństwo majowe
19.00 - Eucharystia z nauką misyjną. Droga krzyżowa.

DZIEŃ SIÓDMY - SOBOTA - 13 MAJA
TEMAT – NIE JESTEŚ SAM. OTO MATKA TWOJA.


Przybycie Świętych Znaków: Kopii Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej i Relikwii Męczenników Podlaskich
11.30 - Modlitewne przygotowanie
11.40 - Procesja wprowadzenia Świętych Znaków
12.00 - Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa. Misyjne błogosławieństwo dzieci
19.00 - Eucharystia z nauką misyjną. Różaniec św. i nabożeństwo majowe

Apel Jasnogórski

Wprowadzenie w dzień następny: Przygotuj krzyż ścienny i przynieś go i inne dewocjonalia jutro do kościoła.

DZIEŃ ÓSMY – NIEDZIELA - 14 MAJA

TEMAT: BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOŚCI


7.00 - Eucharystia dziękczynna za dar Kościoła z odnowieniem przysięgi małżeńskiej
9.00 - Eucharystia dziękczynna za dar Kościoła z odnowieniem przysięgi małżeńskiej (z nauką misyjną)
10.30 - Eucharystia dziękczynna za dar Kościoła z odnowieniem przysięgi małżeńskiej (z nauką misyjną)
12.00 - Eucharystia dziękczynna za dar Kościoła z odnowieniem przysięgi małżeńskiej (z nauką misyjną)
Poświęcenie misyjnych krzyży domowych, dewocjonaliów i pożegnanie Świętych Znaków.
17. 30 - Nabożeństwo majowe
18.00 - Msza św. z nauka misyjną

MÓDLMY SIĘ O BŁOGOSŁAWIONE OWOCE TEGO ŚWIĘTEGO CZASU

Modlitwa w intencji Misji Świętych:

Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka. Polecamy Ci Misje Święte w naszej parafii. Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa, pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei. Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje Słowo. Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia; rodzinom dar pojednania i miłości; młodzieży chrześcijański entuzjazm i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Poślij nas do każdego kto potrzebuje Twego miłosierdzia, by powstać z grzechu do nowego życia.
Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem dla wszystkich parafian i misjonarzy, którzy do nas przybędą.
Maryjo, nasza Matko i Królowo – módl się za nami.
Święty Bracie Albercie – módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.
Amen.

Do udziału w rozpoczynających się w niedzielę 7 maja Misjach Ewangelizacyjnych zaprasza wszystkich parafian ksiądz proboszcz Leszek Przybyłowicz.


zdjęcia i informacja: archiwum podlasie24/parafia Świętego Brata Alberta w Łukowie
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Anna Kupińska
+48.509310762

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.