Siemiatycze

Pamiętając o postaci i nauczaniu św. Jana Pawła II

17
paź 2023

By w sercach Polaków nie zabrakło miejsca dla wartości chrześcijańskich, apelował podczas homilii wygłoszonej w Dniu Papieskim proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach ks. Jerzy Cudny.

- Wczoraj wspieraliśmy Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, a dziś przeżywamy kolejną rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową – przypominał ks. Jerzy Cudny i podkreślał, że Papież Polak nauczał, że gwałtowny rozwój świata powinien być w harmonii z chrześcijańską stroną człowieka, a za przewodnie hasło pontyfikatu obrał słowa: Człowiek drogą Kościoła.

Kościół powinien być stróżem godności i wolności człowieka i taki był ten pontyfikat, mówił kapłan i przywołała znamienne słowa św. Jana Pawła II:

„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” (Jan Paweł II, Warszawa 2 czerwca 1979 r.)

- To przesłanie przynagla nas byśmy w naszych modlitwach pamiętali o naszej Ojczyźnie. Wierni jesteśmy naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu, wierni nauczeniu Jana Pawła II - podkreślał.

Dalej proboszcz nawiązując do słów jakie pozostawił nam św. Jan Paweł II mówił:

- Nie można dobrze przeżywać rzeczywistości, w której jesteśmy bez Chrystusa i wiary w naszym codziennym życiu. Dziedzictwo historii, kultury i wiary, to wielkie i piękne dziedzictwo, o które musimy dbać.

W Siemiatyczach obchody Dnia Papieskiego odbyły się w poniedziałek, 16 października, a towarzyszyły im słowa „Św. Jana Pawła II – pamiętamy”. Uroczystości rozpoczęły się przy pomniku Ojca Św. Jana Pawła II, gdzie zabrali się przedstawiciele samorządów, szkół, firm i instytucji, służby mundurowe, harcerze, poczty sztandarowe, orkiestra OSP, kapłani i siostry zakonne. Zabrani złożyli kwiaty pod pomnikiem. Głos zabrał ks. Jerzy Cudny, a następnie zaśpiewano Barkę której melodię zagrał na trąbce jeden z członków orkiestry. Niestety ze względu na padający deszcz nie odbył się zaplanowany występ orkiestry OSP.

Po tej części uroczystości część jej uczestników przeszła do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i uczestniczyła w Mszy św. dziękczynnej ofiarowanej także w intencji Ojczyzny. Po Eucharystii w intencji Ojczyzny modlono się też podczas nabożeństwa różańcowego, którego rozważania prowadziła Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca.

Uroczystości zorganizowano z inicjatywy dziekana siemiatyckiego ks. Jerzego Cudnego i burmistrza Siemiatycz Piotra Siniakowicza, jednocześnie miały one charakter powiatowy z udziałem przedstawicieli szkół i pocztów sztandarowych z powiatu.

Tradycyjnie w Dniu Papieskim na budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach prezentowano iluminację z postacią św. Jana Pawła II.Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.