Łuków

Grupa wokalna Servi Domini Cantores wystąpi w Łukowie

Kultura Czw. 16.05.2024 08:12:19
16
maj 2024

Przed nami trzeci koncert w ramach XII edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie. Wystąpią na nim: złożona z księży i zakonników grupa wokalna Servi Domini Cantores „Śpiewający Słudzy Pańscy” oraz organista Tomasz Głuchowski. Koncertowi patronuje Katolickie Radio Podlasie oraz portal Podlasie24.

Trzeci koncert w ramach XII edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej odbędzie się w niedzielę, 19 maja o godzinie 19.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Wystąpią na nim grupa wokalna Servi Domini Cantores „Śpiewający Słudzy Pańscy”: jezuita o. Rafał Kobyliński – tenor (Bydgoszcz), ks. Paweł Sobierajski – tenor (Katowice) oraz Tomasz Głuchowski (Wrocław) - organy. Partnerami wydarzenia są: Województwo Lubelskie, powiat łukowski oraz Fundacja Wydźwięk Kultury. Wydarzenie bierze udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Celem programu jest pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych przez mieszkańców województwa lubelskiego.

Grupa wokalna Servi Domini Cantores „Śpiewający Słudzy Pańscy”
została założona przez księży absolwentów wydziałów wokalno-aktorskich polskich akademii muzycznych. Należą do niej: jezuita o. Rafał Kobyliński – tenor (Bydgoszcz), ks. Paweł Sobierajski – tenor (Katowice), redemptorysta o. Tomasz Jarosz – baryton (Tuchów), ks. Zdzisław Madej – tenor (Wrocław) oraz ks. Robert Kaczorowski – bas-baryton (Gdańsk). Istniejąca od roku 2004 grupa wokalna wykonuje szeroki repertuar: pieśni sakralne i arie oratoryjno-kantatowe różnych kompozytorów oraz arie operowe i pieśni ze światowego repertuaru. Członkowie Grupy prowadzą na co dzień ożywioną działalność duszpasterską, ewangelizacyjną, naukowo-dydaktyczną i artystyczną. Współpracują z wybitnymi pianistami, organistami i dyrygentami, występując na festiwalach i koncertach w kraju i poza jego granicami. Owa współpraca zaowocowała także nagraniami kilku płyt CD między innymi z utworami wokalnymi F. Chopina, M. Karłowicza i S. Moniuszki (z towarzyszeniem pianisty G. Biegasa, Katowice 2014), z utworami sakralnymi różnych kompozytorów (z towarzyszeniem organisty A. Chorosińskiego, Licheń 2018 i Bardo Śląskie 2019 oraz z towarzyszeniem organisty M. Szymańskiego, Leżajsk 2019).

Jezuita o. Rafał Kobyliński –
tenor (Bydgoszcz) jest doktorem wokalistyki i homiletą. Absolwent Akademii Ignatianum w Krakowie, Collegium Bobolanum – Akademia Katolicka w Warszawie, Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W roku 2017 obronił doktorat z wokalistyki na Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest członkiem zespołu księży wokalistów, absolwentów polskich Akademii Muzycznych: „Servi Domini Cantores”. Jako śpiewak uczestniczył w przeszło trzystu koncertach oraz przedstawieniach w kraju i za granicą, między innymi na Watykanie, we Francji, na Litwie, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, w Austrii i w Izraelu,. Dokonał kilku nagrań dla telewizji oraz kilku nagrań CD. W swojej pracy duszpasterskiej łączy posługę słowa z muzyką. Ze szczególną troską oddaje się pracy na rzecz krzewienia kultury muzycznej w liturgii. Zabiega o to poprzez organizowanie koncertów oraz warsztatów i kursów wokalno-liturgicznych. W latach 2010-2014 pełnił stanowisko dyrektora galerii sztuki „Galeria u Jezuitów” w Poznaniu. Aktualnie prowadzi zajęcia ze śpiewu oraz emisji głosu na Akademii Katolickiej w Warszawie - Collegium Bobolanum oraz na Wydziale Edukacji Muzycznej Collegium Joanneum w Warszawie.

Ks. Paweł Sobierajski – tenor (Katowice) jest duszpasterzem środowisk twórczych diecezji sosnowieckiej, artystą śpiewakiem, wykładowcą akademickim, pedagogiem i psychologiem muzyki oraz trenerem komunikacji interpersonalnej. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach (magister liturgiki), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie (doktor nauk teologicznych), Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (profesor Akjademii Muzycznej, doktor habilitowany sztuk muzycznych) i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (psycholog muzyki).

Jako laureat międzynarodowych konkursów wokalnych w Karlowych Varach (Czechy) oraz Trnavie (Słowacja) współpracuje z pianistami, organistami i orkiestrami, uczestnicząc w licznych koncertach oraz festiwalach. Występuje w Polsce, we Francji, na Słowacji, w Czechach, na Litwie, we Włoszech, w Anglii, w Belgii, w Austrii i na Białorusi. Jest organizatorem festiwali, koncertów i wydarzeń kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz także jurorem konkursów wokalnych. Ks. Paweł Sobierajski jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu (PSPŚ), European Voice Teachers Association (EVTA) oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego (PTT). Jest profesorem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie prowadzi klasę śpiewu solowego i dydaktyki wokalnej. Jest także współzałożycielem kwintetu Servi Domini Cantores, grupy wokalnej tworzonej przez pięciu duchownych, absolwentów wokalistyki, z którymi prowadzi ożywioną działalność artystyczno-ewangelizacyjną. Od 2000r. działa intensywnie na polu szkoleń pedagogicznych i psychologicznych wśród młodzieży, rodziców, seniorów, nauczycieli, wychowawców, studentów, nauczycieli akademickich, duchowieństwa, lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy niemedycznych, menedżerów, muzyków, pracowników administracji samorządowej i w innych środowiskach, podejmując wiele istotnych zagadnień, np. budowanie autorytetu, wypalenie zawodowe, zarządzanie czasem, rodzinne i szkolne problemy wychowawcze, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem oraz tremą, techniki negocjowania, kierowanie zespołami ludzkimi oraz motywowanie pracowników.

Tomasz Głuchowski (Wrocław) - organy jest absolwentem kaliskich szkół średnich: Technikum Budowy Fortepianów oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st. (klasa organów Kazimierza Madziały). W latach 1996–2004 studiował grę na organach (Klemens Johannes Kaminski) i klawesynie (Marta Czarny-Kaczmarska) we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego (AMKL). Oprócz studiów i licznych kursów mistrzowskich istotny wpływ na jego osobowość artystyczną wywarły liczne wyjazdy naukowe do Holandii (2008–2010), gdzie kształcił się w zakresie gry na historycznych instrumentach klawiszowych pod okiem Petera van Dijka z Utrechtu. Po ukończeniu studiów doktoranckich w AMKL (Andrzej Chorosiński, Magdalena Czajka) w maju 2011 roku uzyskał stopień doktora sztuki, a w listopadzie 2019r. w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – stopień doktora habilitowanego. Jako absolwent Podyplomowych Studiów Monodii Liturgicznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (2016–2018), rozwija również swoje zainteresowanie chorałem gregoriańskim.

Tomasz Głuchowski jest tytularnym organistą wrocławskiego kościoła Dominikanów pw. Świętego Wojciecha. Adiunkt na macierzystej uczelni (Katedra Muzyki Kościelnej), nauczyciel dyplomowany klawesynu i organów we wrocławskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia. Prowadzi także kursy improwizacji i interpretacji muzyki organowej w kraju i za granicą oraz wykłady z zakresu muzyki organowej, organologii i śpiewu gregoriańskiego. Konsultant Centrum Edukacji Artystycznej. Juror krajowych konkursów organowych i pianistycznych. Konsultant ds. projektów renowacji i rewitalizacji organów. Uznany specjalista w zakresie strojenia i temperacji historycznych. Stały współpracownik Narodowego Forum Muzyki Filharmonii Wrocławskiej i innych zespołów NFM we Wrocławiu. Współzałożyciel i kierownik artystyczny wrocławskiego zespołu muzyki dawnej Ars Concordiae oraz członek Sanssouci – zespołu barokowego Filharmonii Opolskiej. Koncertuje jako solista (organista, klawesynista) i kameralista w kraju i za granicą. Ma w swoim dorobku kilkanaście płyt CD z muzyką organową i kameralną (realizacja basso continuo na klawesynie), z których ostatnia „Marcel Dupré in memoriam” otrzymała w 2023r. nominację do jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie muzyki klasycznej Opus Klassik. Kurator organów oraz dyrektor programowy koncertów organowych w Narodowym Forum Muzyki, a także koordynator cyklu „Wieczory Czesławowe” w kościele o. Dominikanów we Wrocławiu. Dyrektor artystyczny Festiwalu „Lato Organowe w Krotoszyńskiej Bazylice”. Ambasador Fundacji „inCanto”. Członek stowarzyszeń: Verein zur Erforschung und Erhaltung schlesischer Orgeln e.V., Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi oraz przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W roku 2022 nominowany do Wrocławskiej Nagrody Artystycznej. Nagradzany także jako pedagog akademicki (nagroda Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu) oraz szkolnictwa muzycznego (dyplomy CEA, nagrody dyrektorskie).

W skład Komitetu Honorowego XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie wchodzą: Ordynariusz Siedlecki JE Ks. Biskup Kazimierz Gurda, Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie Ks. Kanonik Andrzej Kieliszek, Proboszcz Parafii pw. NMP Matki Kościoła w Łukowie Ks. Kanonik Krzysztof Stepczuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Starosta Łukowski Dariusz Szustek i Burmistrz Miasta Łuków Piotr Płudowski. Organizatorzy: Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, Parafia pw. NMP Matki Kościoła w Łukowie, Łukowski Ośrodek Kultury oraz Miasto Łuków. Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Mateusz Rzewuski. Mecenat wydarzenia: Nadleśnictwo Łuków, Kwiaciarnia Łąki Pąki, Centrum Konferencyjno-Bankietowe Chabrowy, Restauracja W Szczerym Polu i Centrum Konferencyjne Parisel Palace Leśne Zacisze. Patronat medialny: Katolickie Radio Podlasie oraz portal Podlasie24.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Anna Kupińska
+48.509310762

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.