Biała Podlaska

Jest umowa na dokumentację projektową obwodnicy wschodniej Białej Podlaskiej

30
sty 2024

Prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk podpisał z firmą z Gdańska umowę na projektowanie I etapu budowy obwodnicy wschodniej miasta. W zakres pierwszego etapu wejdą: rozbudowa i wzmocnienie istniejącej alei Solidarności od ronda na drodze krajowej nr 2 w kierunku południowym, na odcinku około 2,2 km; budowa nowego odcinka jezdni wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz oświetleniem energooszczędnym o długości około 1 km (od terenu dawnego lotniska do alei Solidarności); budowa dwóch wiaduktów: nad ulicą Sidorską i nad linią kolejową E20; budowa jezdni dodatkowych, stanowiących dojazd do przyległych posesji (o szacunkowej łącznej długości ponad 1,5 km); rozbudowa ulicy Sidorskiej w obrębie planowanego wiaduktu.

Wschodnia obwodnica Białej Podlaskiej – w układzie północ-południe, w ciągu dróg wojewódzkich nr 812 i 811 – przebiegać będzie przez obszar funkcjonalny miasta Biała Podlaska (miasto i gminę Biała Podlaska).

Realizacja I etapu pozwoli połączyć drogę krajową nr 2 z terenem jednostki wojskowej (dawnego lotniska). „O realizację tej inwestycji zabiegałem od początku swojej kadencji. Pozyskaliśmy na projekt i realizację 112 mln zł - jest to najwięcej w historii naszych inwestycji w Białej Podlaskiej. Zakres umowy obejmuje: wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i wykonawczej pozwalającej uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przeprowadzić procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych" - informuje Michał Litwiniuk.

Wykonawca ma, od czasu podpisania umowy, 16 miesięcy na przedłożenie gotowego projektu. Budowa będzie mogła się rozpocząć już w przyszłym roku. Prace potrwają, zgodnie z założeniami, do końca 2026 roku.
0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.