Patronat medialny

Kto w tym roku zostanie Mazowiecką Lady D. i Mazowieckim Gentlemanem D.?

Region Pon. 04.03.2024 16:58:31
04
mar 2024

Konkursy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek oraz Mazowiecki Gentleman D. dają szansę na docenienie pracy kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnościami, którzy przez swoją działalność są nie tylko wzorem do naśladowania, ale i inspiracją dla innych. Już od 1 marca do 30 kwietnia 2024 roku można zgłaszać nowych kandydatów i kandydatki do obu tytułów.

Tytuł Lady D. jest skrótem angielskiego wyrażenia Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna). Sam konkurs zainicjowany był w 2002 roku w Katowicach przez Marka Plurę – senatora X kadencji, polskiego polityka, psychoterapeutę, a przede wszystkim działacza społecznego. Nazwa oraz patron pozostały przeniesione na grunt Mazowsza za zgodą organizatorów konkursu i rodziny Krystyny Bochenek – długoletniej przewodniczącej kapituły konkursu.

– Co roku czekamy na to wydarzenie z niecierpliwością. Gala konkursu jest doskonałą okazją do uhonorowania tych wszystkich, którzy działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Bohaterowie tego wydarzenia, biorąc udział w konkursie, udowadniają swoim życiem, że nie ma trudności, których nie da się pokonać – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Doceniamy wyjątkowość
Tegoroczna edycja „Mazowieckiej Lady D. im. Krystyny Bochenek” jest piątą z kolei organizowaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. – Biorąc pod uwagę poprzednie edycje, widzimy, jak takie konkursy są potrzebne. Wszyscy zgłaszający się do konkursu to osoby wyjątkowe, dlatego chcemy, by były widoczne, bo mają być dla innych inspiracją. Konkurs pozwala poznać ich działalność. Z historii laureatów, ale też laureatek wszyscy możemy czerpać więcej siły – mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, który objął konkursy swoim honorowym patronatem.

Dwa lata temu podczas gali pojawiła się koncepcja rozszerzenia formuły o tytuł dla mężczyzn z niepełnosprawnościami. W tym roku po raz drugi również mężczyźni mogą ubiegać się o ten tytuł. – Dwa lata temu odbyła się pierwsza gala „Mazowiecki Gentleman D.”. Ponieważ pierwsza edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród mężczyzn, zdecydowaliśmy się na męską edycję konkursu. Wszyscy, którzy się do niego zgłaszają, to nietuzinkowi mężczyźni – inspirujący, z pasją, niezłomni – powiedział Artur Świercz, pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. osób z niepełnosprawnościami.

Przełamywanie barier, ale też wspieranie

Od początku mazowiecka edycja konkursu miała pięć kategorii przeniesionych ze śląskiego wzorca, ale też od pierwszej edycji wyróżniała ją dodatkowa kategoria. Tytuł „Mazowieckiej Lady D.” mogły też otrzymać kobiety działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Gdy rozszerzano formułę o tytuł „Mazowieckiego Gentlemana D.” – mężczyźni mogli startować w tych samych sześciu kategoriach, co kobiety.

– Przed nami już piąta edycja konkursu Mazowiecka Lady D. i trzecia Mazowieckiego Gentleman D. – kontynuujemy, z wielką satysfakcją, tę konkursową tradycję, ponieważ mamy poczucie, że dzięki niej jeszcze większe grono osób może poznać tak wyjątkowe osobowości z całego województwa– powiedział Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Dotychczas uhonorowano już w ten sposób 22 kobiety i 11 mężczyzn. Wśród nich są m.in. osoby znane szerszemu gronu jak poetka Anna Bojanowska, twórca perkusista Włodzimierz „VLodi” Tafel czy twórca Radia 7 Piotr Ploch, ale też wiele osób, które dzięki konkursowi zaistniały w świadomości mieszkańców województwa, a których postawy życiowe są inspiracją dla innych.

Kategorie
Niezależnie od tego, czy ktoś ubiega się o tytuł Mazowieckiej Lady D. czy Mazowieckiego Gentlemana D., kandydatury można zgłaszać w sześciu kategoriach. Pięć z nich skierowanych jest do osób z niepełnosprawnościami:
- „Dobry start” (skierowana do osób w wieku od 15 do 26 lat, wyróżniających się w różnych obszarach),
- „Kultura i Sztuka”, „Sport” oraz „Życie Społeczne” (dla osób z niepełnosprawnościami działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców np. w organizacjach pozarządowych lub instytucjach),
- „Życie Zawodowe” (dla osób z niepełnosprawnościami pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych). - „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” i adekwatnie „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” – skierowane są do osób pełnosprawnych, które podejmują działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Jak się zgłosić?
Zgłoszenia do udziału w konkursie można wysyłać od 1 marca do 30 kwietnia. Przyjmowane są wyłącznie na formularzu konkursowym, który dostępny jest na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Mazowiecka Lady D. – zgłoszenie” lub „Mazowiecki Gentleman D. – zgłoszenie” osobiście lub pocztą tradycyjną do siedziby MCPS w Warszawie (ul. Grzybowska 80/82 w Warszawie). Więcej szczegółów – w tym regulamin obu konkursów dostępne są TUTAJ i TUTAJ.Inf. Pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.