Mazowsze

Marszałek Adam Struzik podpisał deklarację o utworzeniu Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza

Region Wt. 29.06.2021 11:51:42
29
cze 2021

29 czerwca w Lublinie, podczas Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza marszałek Adam Struzik podpisał deklarację o utworzeniu Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza tzw. Deklarację Lubelską.

Inicjatorem powołania Sieci, która stanie się platformą współpracy otwartą dla regionów z 12 krajów 3SI (na poziomie NUTS2 oraz NUTS3) jest województwo lubelskie. Jej celem jest zmniejszenie luki infrastrukturalnej Europy Środkowo-Wschodniej, budowanie współpracy międzyregionalnej stanowiącej komponent samorządowy i lokalny inicjatywy Trójmorza. Ma być ona również istotnym impulsem rozwojowym dla samorządów, dzięki współpracy i budowaniu trwałych powiązań w obszarach infrastruktury, transportu, cyfryzacji oraz innowacji, a także ważnym narzędziem do lepszego wykorzystania programów UE dla naszej części Europy. Nie bez znaczenia jest aktywny udział w dynamicznym procesie odbudowy gospodarczej po pandemii.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik jest to inicjatywa wspierania rozwoju tej części UE, na osi Północ-Południe, Europy Środkowo-Wschodniej. – Mazowsze to jeden z kluczowych regionów tej części Unii Europejskiej. Osią będzie Via Carpatia, czyli trasa S19 przechodząca po wschodniej części województwa mazowieckiego. Współpraca będzie wielosektorowa

Deklarację przystąpienia do sieci podpisało 16 sygnatariuszy, w tym pięć polskich województw: mazowieckie, lubelskie, podlaskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie, a także pięć regionów rumuńskich, dwa łotewskie oraz po jednym z Bułgarii, Litwy, Słowacji i Węgier.

W uroczystości wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inicjatywa Trójmorza ma za zadanie pobudzać rozwój gospodarczy państw Europy Środkowo-Wschodniej, a także wzmacniać rozwój wchodzących w jej skład regionów. Inicjatywa zrzesza 12 państw regionu: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym pozytywnie wpływa na wzrost konkurencyjności tego obszaru w ramach UE i globalnie. Obszar obejmujący państwa należące do Inicjatywy Trójmorza stanowi prawie jedną trzecią całkowitej powierzchni Unii Europejskiej. Mieszka tu ponad 112 milionów ludzi.

Forum Regionów Trójmorza to projekt zainicjowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w 2018 r. w Rzeszowie. W tym roku drugiej edycji Forum Regionów Trójmorza w Lublinie towarzyszy pierwszy Samorządowy Kongres Gospodarczy. Celem organizatorów jest, aby stał się on corocznym międzynarodowym wydarzeniem gospodarczym skupiającym przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki i biznesu z 12 państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza, przedstawicieli partnerów strategicznych (Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Niemiec), a także regionów partnerskich z Europy Wschodniej.


Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.