Garwolin

Nieznaczny wzrost wypadków w rolnictwie

Region Śr. 01.02.2023 08:16:13
01
lut 2023

W ubiegłym roku rolnicy zgłosili do garwolińskiej Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 97 wypadków i jest to o 16 więcej niż w roku 2021. Najwięcej poszkodowanych zostało wskutek „upadku osób”, „pochwyceń lub uderzeń przez ruchome części maszyn i urządzeń” i „uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwierzęta”. Najczęściej do wypadków przy pracy rolniczej dochodziło wskutek niewłaściwej organizacji pracy.

Placówka Terenowa KRUS w Garwolinie obejmuje terenem działania powiat garwoliński i gminy Osieck oraz Sobienie Jeziory z powiatu otwockiego. - W sumie mamy ubezpieczonych ponad 6,5 tys. rolników. W tamtym roku wydaliśmy prawie 1800 różnego rodzaju decyzji – mówi kierownik Andrzej Koszutski. - W ubiegłym roku zgłoszono do PT KRUS 97 wypadków, to jest o 16 więcej niż w roku 2021 – informuje Joanna Grzechnik, stanowisko pracy ds. prewencji, rehabilitacji i orzecznictwa lekarskiego. Analizy KRUS wskazują te same od lat przyczyny niebezpiecznych zdarzeń w rolnictwie. Upadki to połowa całej puli i tylko w 2022 roku uległo im prawie 54 osoby.

Kolejna kategoria przyczyn wypadków to niewłaściwa obsługa maszyn i urządzeń, a w efekcie „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń”. Niechlubną listę zamyka niewłaściwa opieka nad zwierzętami, brak dbałości o ich dobrostan i w rezultacie „uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta”.

- Do wypadków w gospodarstwach rolnych dochodziło najczęściej wskutek niewłaściwej organizacji pracy, tj. złego stanu nawierzchni podwórka i ciągów komunikacyjnych, braku odpowiednich przejść i dojść, nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, niestosowania drabin i podestów przy pracy na wysokości oraz niewłaściwej obsługi zwierząt i postępowania z nimi, używanie niewłaściwego obuwia – uzupełnia pani Joanna i dodaje, że jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić do najbliższej placówki terenowej jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia jego zaistnienia. Anna Makulec, stanowisko ds. prewencji, rehabilitacji i orzecznictwa lekarskiego PT KRUS w Garwolinie wyjaśnia, że do zakresu działań wydziału prewencji należy w szczególności szkolenie rolników w środowisku wiejskim, jak również szkolenie młodzieży w szkołach rolniczych, szkołach podstawowych.

- W tym zakresie organizowane są m.in. konkursy dla rolników oraz ich dzieci, stoiska informacyjne, przeglądy gospodarstw rolnych oparte o listę potencjalnych zagrożeń oraz instruktaże dla ubezpieczonych w zakresie zdrowia i życia. Wszystkie te działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa podczas prac w gospodarstwach rolnych – podkreśla.
Więcej w materiale Waldemara Jaronia:Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.