Lubartów

Policjanci zachęcają do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Region Czw. 22.02.2024 17:35:48
22
lut 2024

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w całej Polsce od 2016 roku. Jest to narzędzie, które zapewnia mieszkańcom łatwiejszy kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Za pośrednictwem Mapy obywatele mogą anonimowo informować Policję o różnego typu zagrożeniach występujących w najbliższym otoczeniu. Pamiętajmy, że każde zgłoszenie skutkuje podjęciem działań przez Policję.

Żeby dokonać zgłoszenia, wystarczy nam komputer bądź telefon z dostępem do Internetu. Korzystanie z mapy nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Jej działanie jest intuicyjne. Po uruchomieniu aplikacji wybieramy miejsce i rodzaj zagrożenia, które chcemy zgłosić. Można także uszczegółowić zgłoszenie, wprowadzając datę, opis zagrożenia.

Za pośrednictwem mapy możemy informować o wielu sytuacjach, które z punktu widzenia obywateli są bardzo ważne. Co istotne, każde otrzymane zgłoszenie podlega weryfikacji. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia, funkcjonariusze podejmują kroki, w celu wyeliminowania zagrożenia.

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania zdarzeń o charakterze nagłym. W przypadku potrzeby zgłoszenia takiego zdarzenia należy skorzystać z numeru alarmowego 112.

Lubartowscy policjanci zachęcają do współpracy i korzystania z tej aplikacji. Dzięki współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a policjantami skuteczniej można zadbać o bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

sierżant sztabowy Jagoda Stanicka

3 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Policjant emeryt Pt. 23.02.2024 05:52:57

Zachęcają komendanci bo chodzi o statystykę a zwykli liniowi policjanci wiedzą że jest to pic na wodę. Nie zdaje to egzaminu. Każdy policjant wie gdzie i jakie jest zagrożenie. Na interwencję nie ma komu jeździć a każą policjantom mapami się zajmować.

Szczęśliwy emeryt Pt. 23.02.2024 06:03:17

To wszystko to bzdura. Większość zagrożeń na mapech jest zaznaczana przez kierowników, naczelników i koordynatorów tylko po to aby chociaż nie było mniej jak w poprzednim roku bo statystyka spadnie i wyjdzie na to że KMZB była źle promowana i będzie po premii. Prawdziwych Zagrożeń zaznaczsnych przez ludzi jest około 10-15%. Reszta to fikcja. POLSKĄ POLICJĘ TRZEBA LECZYĆ.

Wksf11 Czw. 22.02.2024 17:40:30

I co z tego zgłaszałem kilka razy przekroczenia prędkości panowie niebiescy pojawili się dwa razy i tyle. Problem jest dalej. Więc nie to nie daje