Kwadrans o wsi i rolnictwie

Kwadrans o wsi i rolnictwie z 16 lutego 2023 r. Innowacyjne technologie w rolnictwie

Rolnicy Pt. 17.02.2023 23:24:30
17
lut 2023

Trudno wyobrazić sobie nowoczesne rolnictwo bez wykorzystania innowacyjnych technologii. wspomagają one bieżącą prace rolnika, ale również pomagają zaplanować kierunek produkcji. Mogą również wspierać uczestników rynku rolnego w podejmowaniu decyzji.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pracuje nad dwoma projektami, które w znacznym stopniu ułatwią pracę rolników oraz przedsiębiorców z branży rolnej. To System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych oraz Paszportyzacja Polskiej Żywności. O tych działaniach w Kwadransie o wsi i rolnictwie na antenie Radia Podlasie Andrzej Ilczuk rozmawiał z Anną Mączką, zastępcą dyrektora Departamentu Innowacji KOWR.

System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR) to projekt, którego głównym zadaniem jest wsparcie rolników oraz producentów rolnych w podejmowaniu decyzji o uprawie ziemi. Dyrektor Anna Mączka podkreśliła, że ma on dostarczać pełną wiedzę o stanie upraw rolnych. Informacje będą przydatne nie tylko na co dzień, ale również w czasie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych takich jak susze, powodzie czy silne mrozy. Poza tym system będzie generował raporty szacowania strat, z uwzględnieniem oceny o plonowaniu. To wszystko będzie możliwe dzięki zastosowaniu technologii informatycznych. Celem projektu S2MUR jest zaprojektowanie, następnie budowa, a finalnie rozwój systemu informatycznego, który będzie monitorował uprawy rolne na terenie całego kraju. System będzie wykorzystywał synergię danych: satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych. Dzięki użyciu technik obliczeniowych, będzie można uzyskać o wiele dokładniejsze dane niż w klasycznej metodzie szacowania szkód.

W ostatnim czasie w ramach budowy Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR) KOWR podpisał umowy na dwie części zamówienia na dostęp do permanentnego monitoringu satelitarnego o wysokiej rozdzielczości oraz dostęp do nowo pozyskanych zobrazowań satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości.
Projekt ,,Paszportyzacja polskiej żywności” przewiduje budowę cyfrowego systemu gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw, tj. „od pola do stołu”. Anna Mączka wyjaśniła, że chodzi o to, aby każdy uczestnik rynku- od producenta, poprzez handle, do konsumenta wiedział, skąd pochodzi konkretny produkt rolno-spożywczy , jak został wyprodukowany oraz w jaki sposób przygotowany, transportowany i wystawiony na sprzedaż. Dzięki temu projektowi możliwe będzie zidentyfikowanie żywności - jej pochodzenia, jakości oraz zabiegów jakim została poddana.

Projekt zakłada dwie fazy realizacji. Pierwszą z nich jest przeprowadzenie pilotażu na rynkach: wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka. Pilotaż ma sprawdzić czy jest możliwe zbudowanie jednego, kompatybilnego systemu IT dla różnych produktów żywnościowych. W realizację pilotażu są zaangażowane organizacje branżowe. Włączono doń również rolników, zakłady przetwórcze, firmy transportowe i magazynujące. Pilotaż realizuje Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest koordynatorem działań, wsparcie świadczy Centrum GovTech Polska z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a nadzór nad całością projektu sprawuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W drugiej fazie projektu, tj. po zrealizowaniu pilotażu i uzyskaniu pewności, że jest możliwość zapewnienia ciągu danych pochodzących od producentów, przetwórstwa, po transport i magazynowanie, przewidywane są działania zmierzające do zbudowania i wdrożenia systemu docelowego, który udostępni w odpowiednim zakresie informacje wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw żywności. System mógłby być rozbudowywany o nowe produkty i funkcjonalności. Paszportyzacja polskiej żywności jest projektem innowacyjnym na skalę światową - podkreśliła dyrektor Anna Mączka.

Gala Konkursu Rolnik Farmer Roku

W Warszawie odbyła się Gala Finałowa XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku. Wicepremier minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. powiedział gratulując tegorocznym laureatom, – Dziś nagradzani są rolnicy, którzy wyróżniają się swoją pracą i sukcesami gospodarczymi. Ci, którzy w tych obecnych, trudnych czasach spowodowanych rosyjską agresją na Ukrainę potrafią sobie dobrze radzić W uroczystości wziął udział Waldemar Humięcki dyrektor generalny KOWR. Podkreślił, że Konkurs obrazuje pozytywne przemiany w rolnictwie na polskiej wsi. KOWR współpracuje przy organizacji Konkursu Rolnik Farmer Roku , głównym organizatorem jest Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik Farmer Roku. Polscy rolnicy i przedsiębiorcy laureaci Konkursu otrzymali statuetki Złotego jabłka.

KOWR a biogaz

Jednym z ustawowych obowiązków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest prowadzenie działań w zakresie odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie. Polska jest krajem rolniczym, z mocno rozwiniętym sektorem rolnictwa oraz rozbudowanym przemysłem rolno-spożywczym. To właśnie stamtąd pochodzą surowce, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane do produkcji biogazu rolniczego. Według szacunków nasz kraj posiada ogromny potencjał surowcowy, jeden z najwyższych w Europie. Pozwala on na produkcję ok. 7–8 mld m 3 biogazu rolniczego rocznie. Dyrektor Generalny KOWR prowadzi rejestr wytwórców biogazu rolniczego. Obecnie do tego rejestru wpisane są 144 biogazownie rolnicze. W trzech kwartałach 2022 r. wytworzono w nich ok. 275 mln m 3 biogazu rolniczego.

W wyniku przetwarzania surowców rolniczych w biogazowniach powstaje masa pofermentacyjna, która może być wykorzystywana jako wartościowy nawóz naturalny o oczekiwanej przez rolników strukturze azotowej. Biogazownie rolnicze to nie zawsze duże i drogie instalacje. W ostatnim czasie dostrzegane jest coraz większe zainteresowanie budową mikrobiogazowni rolniczych, czyli instalacji o mocy do 50 kW. Obecnie, KOWR ma informacje o funkcjonowaniu 41 tego typu instalacji. Powstają one w mniejszych gospodarstwach rolnych i stanowią idealny przykład gospodarki obiegu zamkniętego – z jednej strony utylizują odpady z gospodarstwa, z drugiej produkują energię elektryczną, ciepło oraz nawóz. POSŁUCHAJ AUDYCJI

AI/DW
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Andrzej Ilczuk
+48.502173757

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.