Kwadrans o wsi i rolnictwie z 26 października 2023 r.

Rolnicy Czw. 26.10.2023 17:05:10
26
paź 2023

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Spółki te odgrywają wiodącą rolę w kreowaniu i upowszechnianiu postępu biologicznego w polskim rolnictwie, który w postaci nowych odmian roślin oraz kolejnych pokoleń zwierząt hodowlanych jest dostępny dla krajowego rolnictwa. Filip Sondij zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru nad Spółkami KOWR powiedział w rozmowie z Andrzejem Ilczukiem, że sprawuje on nadzór nad 31 spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Jest to 17 spółek hodowli zwierząt gospodarskich (bydła, świń i owiec), 13 spółek hodowli koni i stada ogierów oraz jedna spółka hodowli roślin.

Filip Sondij podkreślił, że Spółki KOWR dysponują cennym materiałem genetycznym roślin i zwierząt gospodarskich. Posiadanie tych zasobów stwarza warunki dla stabilizacji cen nośników postępu na rynku krajowym oraz zabezpiecza potrzeby polskiego rolnictwa w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk w skali międzynarodowej.
Jedyną spółką ,,roślinną" jest „PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. Doskonalenie ras zwierząt gospodarskich prowadzone jest zgodnie z wewnętrznymi programami hodowli opracowanymi w oparciu o krajowe programy doskonalenia ras: bydła, trzody chlewnej, owiec oraz koni. Podstawowym założeniem programu doskonalenia ras świń w chlewniach spółek jest dostarczanie hodowli terenowej najlepszego materiału reprodukcyjnego. Między innymi prowadzony jest program hybrydyzacji umożliwiający hodowcom zakup mieszańców, knurków i loszek w odpowiednich zestawach genotypowych. Na koniec 2022 r. hodowla świń prowadzona była w 3 spółkach, w których znajdowało się 389 loch objętych oceną. W stadach spółek hodowane są rasy świń wykorzystywane w programie doskonalenia: wielka biała polska biała zwisłoucha oraz duroc.

Hodowla owiec i produkcja owczarska prowadzona jest w 4 spółkach nadzorowanych przez KOWR. W 2022 roku średnia liczba matek wyniosła 743 szt. Wśród 31 spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej jest 13 jednostek samodzielnie prowadzących hodowlę koni (Stadniny Koni i Stada Ogierów) oraz 3 jednostki wchodzące organizacyjnie w struktury innych spółek. Razem hodują osiem ras koni. Spółki będące pod nadzorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa utrzymywały na początku roku łącznie około 2340 koni, w tym 791 klaczy elitarnych i 223 ogiery hodowlane. W tym roku dwa ośrodki hodowli koni obchodzą jubileusz- 70 - lecie Stadnina w Michałowie, zaś 100- lecie Stado Ogierów w Łącku k. Płocka, które działa nieprzerwanie.

W oborach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa hodowanych jest pięć ras bydła użytkowanego w kierunku mlecznym: polska holsztyńsko-fryzyjska (PHF) w dwóch odmianach), polska czerwono-biała (ZR), jersey (JE), polska czerwona (RP) oraz simental (SM). Łącznie ponad 48 tys. sztuk bydła mlecznego, w tym 21,2 tys. krów mlecznych. Średnia wydajność mleka od krowy w stadach KOWR na koniec 2022 roku wyniosła 11 604 kg.

Wysoka ocena KOWR w badaniu ,,Polska wieś i rolnictwo"


W badaniu „Polska wieś i rolnictwo 2023” zdecydowana większość respondentów, którzy w 2023 r. skorzystali z usług Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ocenia jego działalność bardzo dobrze i dobrze. Na pytanie dotyczące oceny jakości obsługi w jednostkach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2023 r. aż 91% respondentów oceniła jego działalność dobrze i bardzo dobrze, co świadczy o wysokim poziomie wykonywania swoich zadań na rzecz beneficjentów i interesariuszy przez pracowników KOWR, zarówno stacjonarnie, jak i online. „Polska Wieś i Rolnictwo” to cykliczne badanie wykonywane na zlecenie: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Nowe rozporządzenie dotyczące biogazowi rolniczych


W środę, 18 października 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zawiera szczegółową listę substratów możliwych do wykorzystania w biogazowi rolniczej. Rozporządzenie jest dopełnieniem przepisów wprowadzających ułatwienia dla biogazowni rolniczych. Wspomniane ułatwienia obejmują m.in. przyspieszenie procesu wydawania różnego rodzaju decyzji, zwolnienie z obowiązku zmiany przeznaczenia gruntów oraz ich wyłączenia z produkcji rolnej w przypadku biogazowni rolniczej lokalizowanej w gospodarstwie rolnym na powierzchni nie większej niż 1 ha czy umożliwienie lokalizacji biogazowni rolniczej. Ułatwienia dotyczą również uproszczenia procedury administracyjnej związanej z potwierdzeniem spełniania warunków uznania danego substratu za produkt oraz zwolnienie z obowiązku rejestracji produktu pofermentacyjnego jako nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby. Z tekstem rozporządzenia zapoznać się można na stronie Ministerstwa Rolnictwa. Warsztaty poświęcone biogazowniom rolniczym prowadzi KOWR. Na jego stronie znajdziemy stosowne materiały. POSŁUCHAJ
POBIERZ APLIKACJĘNasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Andrzej Ilczuk
+48.502173757

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.